Gazeta Lekarska Gazeta Lekarska logo

Jesteś lekarzem? Zarejestruj się
Nie jesteś lekarzem? Wejdź jako gość
banergorny2

Redakcja

W sprawach związanych ze zmianą adresu wysyłki „Gazety Lekarskiej” należy kontaktować się ze swoją Okręgową Izbą Lekarską – listy wysyłkowe są ustalane przez OIL właściwą dla przynależności danego lekarza.

 

Wydawca:

Naczelna Rada Lekarska

(dla członków izb lekarskich bezpłatnie)

nakład: ok. 165 000 egz.

 

Redakcja:

Tel. (22) 558 80 40

redakcja[at]gazetalekarska.pl

ul. Jana III Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

www.gazetalekarska.pl


Redaktor naczelny:
Ryszard Golański
Tel. 600 909 382
naczelny[at]gazetalekarska.pl

 

Zastępca redaktora naczelnego:
Marta Jakubiak
Tel. 608 316 248
m.jakubiak[at]gazetalekarska.pl

 

Dziennikarze:
Lucyna Krysiak
Tel. 661 092 853
l.krysiak[at]gazetalekarska.pl
Lidia Sulikowska
Tel. 668 854 344
l.sulikowska[at]gazetalekarska.pl

 

Kolegium redakcyjne:
Jarosław Wanecki (przewodniczący)
Ryszard Golański
Konstanty Radziwiłł
Jolanta Małmyga
Wojciech Marquardt
Katarzyna Strzałkowska

 

Stale współpracują:
Artur Andrus (Warszawa)
Jerzy Badowski (Olsztyn)
Sławomir Badurek (Toruń)
Anna Lella (Olsztyn)
Agata Morka (Warszawa)
Sławomir Pietras (Poznań)
Małgorzata Serwach (Łódź)
Joanna Sokołowska (Płock)


Redaktor naczelny Biuletynu NRL:
Konstanty Radziwiłł